یک هاست خوب انتخاب نمایید

هاستی پرسرعت و امن با امکانات و پشتیبانی بالا

1000 مگابایت با امکانات نا محدود

نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 1000 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 60000 مگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

2000 مگابایت با امکانات نا محدود

نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 2000 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 60000 مگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

2000 مگابایت هاست حرفه ای

نام سرویس هاست » کلاسیک
حجم هاست » 2000 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 120 گیگ BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

250 مگابایت هاست حرفه ای

نام سرویس هاست » حرفه ای NVME
حجم هاست » 250 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 20 گیگ
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

10000 مگابایت با امکانات نامحدود

10000 مگابایت با امکانات نا محدود
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 10000 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به تکنولوژی لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 200000 مگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

3000 مگابایت با امکانات نا محدود

3000 مگابایت با امکانات نا محدود
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 3000 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 70000مگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

4000 مگابایت با امکانات نا محدود

4000 مگابایت با امکانات نا محدود
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 4000 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به تکنولوژیت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 80000 مگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

5000 مگابایت با امکانات نا محدود

5000 مگابایت با امکانات نا محدود
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 5000 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به تکنولوژی لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 90000 مگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

7000 مگابایت با امکانات نامحدود

7000 مگابایت با امکانات نا محدود
200 نفر آنلاین
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 7000 مگابایت
مکان هاست » ایران
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 100000 مگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد