یک هاست خوب انتخاب نمایید

هاستی پرسرعت و امن با امکانات و پشتیبانی بالا

1000 مگابایت با امکانات نا محدود

نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 1000 مگابایت
مکان هاست » hetzner آلمان
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 60 گیگ BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

2000 مگابایت با امکانات نا محدود

نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 2000 مگابایت
مکان هاست » hetzner آلمان
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 120 گیگ BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

10000 مگابایت با امکانات نامحدود

10000 مگابایت با امکانات نا محدود
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 10000 مگابایت
مکان هاست » hetzner آلمان
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به تکنولوژی لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 400 گیگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

3000 مگابایت با امکانات نا محدود

3000 مگابایت با امکانات نا محدود
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 3000 مگابایت
مکان هاست » hetzner آلمان
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 150 گیگ BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

4000 مگابایت با امکانات نا محدود

4000 مگابایت با امکانات نا محدود
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 4000 مگابایت
مکان هاست » E-NET آمریکا - hetzner آلمان
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به تکنولوژی لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 200 گیگ BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

5000 مگابایت با امکانات نا محدود

5000 مگابایت با امکانات نا محدود
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 5000 مگابایت
مکان هاست » hetzner آلمان
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به تکنولوژی لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 250 گیگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد

7000 مگابایت با امکانات نامحدود

7000 مگابایت با امکانات نا محدود
200 نفر آنلاین
نام سرویس هاست » حرفه ای پر بازدید
حجم هاست » 7000 مگابایت
مکان هاست » hetzner آلمان
تکنولوژی افزایش سرعت » مجهز به لایت اسپید
سیستم امنیت » سیستم فایروال سخت افزاری
پهنای باند » 400 گیگابایت BW
تعداد ایمیل اکانت » نامحدود
کنترل پنل مدیریت » سی پنل - cpanel
مدت » یک سال
پشتیبانی » بک آپ هفتگی
آپ تایم روشن بودن سرور » 99.99 در صد