آموزش مدیریت سایت ، آموزش سئو سایت ، آموزش طراحی سایت

آموزش استاندارد و تخصصی سایت

آموزش مدیریت سایت

نوشتن مطالب و ویرایش مطالب در سایت
نوشتن مطالب و ویرایش برگه های سایت
نوشتن مطالب و ویرایش محتویات منوهای سایت
تغییر آدرس و تلفن در سایت
آموزش استاندارد سئو محتوا در سایت
آموزش استفاده از گالری سایت
آموزش استفاده از گالری ویژه سایت
آموزش استفاده ازایمیل سایت
آموزش قرار دادن تصاویر و فایل در سایت برای دانلود
آموزش فروش فایل در سایت
مدت زمات » دو ساعت
زمان »حدودا سه روز پساز درخواست و توسط مجری در ساعات 9 الی 11 یا 11 الی 13 اعلام می گردد.
مکان» دفتر وب یار
تعداد نفرات » یک نفر
حتما اطلاعات ورود خود را همراه داشته باشید.
از پذیرش اطلاعات بروی فلش ویروسی معذوریم.
به دلیل برنامه ریزی زمان کاری دفتر وب یار و برنامه کاری در صورت رزرو زمان و عدم حضور به موقع و یا دیر کرد در جلسه آموزشی ،زمان هدر رفته محاسبه و تکرار نخواهد شد لطفا برای زمان خود و ما ارزش قائل شوید .

  • آموزش استفاده از سایت به شرح سرفصل های زیر می باشد