طراحی آرم ، لوگو ، قالب گرافیکی سایت ، ست کامل اداری

با ضمانت ایده پردازی و طراحی براساس نظر مشتری

طراحی کامل ست اداری لوگو - سربرگ - پاکت نامه - ویزیت - بروشور

طراحی کامل ست اداری لوگو - سربرگ - پاکت نامه - ویزیت - بروشور
دو طرح با دو ویرایش رایگان.
هر طراحی با توجه به سلیقه مشتری طراحی می گردد.
تحویل کامل فایل گرافیکی.

طراحی آرم و لوگو

مشاوره و همفکری با مشتری جهت دریافت ایده های ایشان
ارسال پیش طراحی عمومی
دریافت نظرات و تایید مشتری
ویرایشات نهایی
ارسال فایل اصلی نهایی برای مشتری

طراحی هدر سایت طراحی بنر سایت

مشاوره و همفکری با مشتری جهت دریافت ایده های ایشان
ارسال دو پیش طراحی
دریافت نظرات و تایید مشتری جهت شروع ویرایشات
ویرایشات نهایی
ارسال فایل اصلی نهایی برای مشتری
ویرایشات سوم به بعد هر ویرایش 40 هزار تومان
و پیش طراحی های بعدی شامل هزینه هر طرح 90000 تومان می باشد.