طراحی آرم ، لوگو ، قالب گرافیکی سایت ، ست کامل اداری

با ضمانت ایده پردازی و طراحی براساس نظر مشتری

طراحی کامل ست اداری لوگو - سربرگ - پاکت نامه - ویزیت - بروشور

طراحی کامل ست اداری
لوگو
سربرگ
پاکت نامه
ویزیت
بروشور
دو طرح با دو ویرایش رایگان.
هر طراحی با توجه به سلیقه مشتری طراحی می گردد.
تحویل کامل فایل گرافیکی.

طراحی آرم و لوگو

مشاوره و همفکری با مشتری جهت دریافت ایده های ایشان
ارسال پیش طراحی عمومی
دریافت نظرات و تایید مشتری
ویرایشات نهایی
ارسال فایل اصلی نهایی برای مشتری
دو طرح با شش ویرایش رایگان

تولید محتوای اولیه و طراحی بنر های سایت

قرارگیری کلیه تصاویر و محتواهای بخش های صفحه اصلی و برگه ها و منو های سایت و تولید محتوا برای همه بخش های پیش نمایش صفحه اصلی
مشاوره و همفکری با مشتری جهت دریافت ایده های ایشان
ارسال دو پیش طراحی برای هر طراحی (6 بنر)
دریافت نظرات و تایید مشتری جهت شروع ویرایشات
ویرایشات نهایی
26 روز کاری