کلیه مشتریان موظفند که سامانه پشتیبانی و ایمیلی که با ان عضو گردیده اند را روزانه بررسی کرده و صورتحساب ها و تمدید های خود را طی 48 ساعت پرداخت نمایند.
تیم وب یار مسئولیتی در قبال عدم توجه مشتریان به زمان سررسید قرار دادها یا دیرکرد در پرداخت ها نخواهد داشت.
هزینه ریکاوری هاست هایی که از زمان انقضاء آنها 72 ساعت گذشته ، مبلغ 300 هزار تومان می باشد . این هزینه فارق از هزینه تمدید هاست و دامنه و بیست درصد هزینه پشتیبانی سالانه است می باشد.


Sunday, June 5, 2016

« برگشت