مدتی است که تعدادی از مشتریان  هنگام باز کردن سایتشان با ارور 503 مواجه می شوند.

پس از بررسی های تیم وب یار ، متوجه شدیم که این مشکل از اینترنت مخابرات می باشد که گاها سایت ها را با این ارور نمایش می دهد . زیرا همزمان وب سایت موردنظر با اینترنت همراه اول و ایرانسل بدون مشکل باز می شوند..

پس درصورتیکه با این ارور مواجه شدید کمی تامل کنید تا سایت پس از چند دقیقه یا ساعت باز شود.ما نیز پیگیر این مسئله برای رفع مشکل هستیم.



Tuesday, October 1, 2019

« برگشت